Обяви

Начало Обяви

Обяви

   Обявление за продажба на 942 955,68 тона отпадъчен материал /пляка/ при минимална начална цена 0,16 лв./тон.  - 20.05.2024 г.

   Обявление за продажба на 942 955,68 тона отпадъчен материал /пляка/ при минимална начална цена 0,16 лв./тон.  - 20.03.2024 г.

    Процедура за избор на застраховател за застраховане на имущество, собственост на „МОНТАЖИ“ ЕАД (Дружеството), за срок от една година – 07.04.2024 г.

    Процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Каско” за моторни превозни средства (МПС), собственост на „МОНТАЖИ” ЕАД (Дружеството), за срок от една година – 16.02.2024 г.

    Процедура за избор на застраховател за застраховане на имущество, собственост на „МОНТАЖИ“ ЕАД (Дружеството), за срок от една година – 17.11.2023 г.

   Процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Каско” за моторни превозни средства (МПС), собственост на „МОНТАЖИ” ЕАД (Дружеството), за срок от една година – 17.11.2023 г.

   Процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” за моторно превозно средство (МПС), собственост на „МОНТАЖИ“ ЕАД - 18.08.2023 г.

   Процедура за избор на одитор за ГФО за 2023 г. - 08.08.2023 г.

   Процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка “Каско” за моторни превозни средства (МПС), собственост на „МОНТАЖИ“ ЕАД за срок от една година - 31.07.2023 г.

   Провеждане на конкурс за отдаване под наем на строителна механизация, собственост на „Монтажи“ ЕАД - 21.04.2023 г.

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Имущество” на имущество, собственост на „Монтажи“ ЕАД - 08.03.2023 г.

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Гражданска отговорност” и застраховка “Каско” за МПС, собственост на „Монтажи“ ЕАД - 08.03.2023 г.

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Имущество” на имущество, собственост на „Монтажи“ ЕАД

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Гражданска отговорност” и застраховка “Каско” за МПС, собственост на „Монтажи“ ЕАД

   Протокол за проведен избор на изпълнител за на финансови услуги

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Гражданска отговорност” за МПС
 

   Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

   Процедура за избор на одитор за ГФО за 2022 г.

   Процедура за избор на одитор за ГФО за 2021 г.