Обяви

Начало Обяви

Обяви

   Провеждане на конкурс за отдаване под наем на строителна механизация, собственост на „Монтажи“ ЕАД - 21.04.2023 г.

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Имущество” на имущество, собственост на „Монтажи“ ЕАД - 08.03.2023 г.

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Гражданска отговорност” и застраховка “Каско” за МПС, собственост на „Монтажи“ ЕАД - 08.03.2023 г.

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Имущество” на имущество, собственост на „Монтажи“ ЕАД

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Гражданска отговорност” и застраховка “Каско” за МПС, собственост на „Монтажи“ ЕАД

   Протокол за проведен избор на изпълнител за на финансови услуги

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Гражданска отговорност” за МПС
 

   Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

   Процедура за избор на одитор за ГФО за 2022г.

   Процедура за избор на одитор за ГФО за 2021г.