Обяви

Начало Обяви

Обяви

   Процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” за моторно превозно средство (МПС), собственост на „МОНТАЖИ“ ЕАД - 18.08.2023 г.

   Процедура за избор на одитор за ГФО за 2023 г. - 08.08.2023 г.

   Процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка “Каско” за моторни превозни средства (МПС), собственост на „МОНТАЖИ“ ЕАД за срок от една година - 31.07.2023 г.

   Провеждане на конкурс за отдаване под наем на строителна механизация, собственост на „Монтажи“ ЕАД - 21.04.2023 г.

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Имущество” на имущество, собственост на „Монтажи“ ЕАД - 08.03.2023 г.

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Гражданска отговорност” и застраховка “Каско” за МПС, собственост на „Монтажи“ ЕАД - 08.03.2023 г.

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Имущество” на имущество, собственост на „Монтажи“ ЕАД

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Гражданска отговорност” и застраховка “Каско” за МПС, собственост на „Монтажи“ ЕАД

   Протокол за проведен избор на изпълнител за на финансови услуги

   Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Гражданска отговорност” за МПС
 

   Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

   Процедура за избор на одитор за ГФО за 2022г.

   Процедура за избор на одитор за ГФО за 2021г.