Борд на директори

Начало За нас Борд на директори

Борд на директори

Председадел:

  • Александра Сарийска

Членове:

  • Никола Начев

  • Георги Христов

  • Христо Иванов

  • Даниел Петров