Монтажна дейност

Начало Дейности и услуги Монтажна дейност

Монтажна дейност

Монтажи ЕАД има специализирано поделение, занимаващо се изцяло с монтаж на следните видове изделия и съоръжения:

  • Монтаж на всякакви метални конструкции от листова и профилна стомана за промишлеността;
  • Монтаж на халета, навеси, складови и логистични помещения;
  • Монтаж на силози и резервоари, предназначени за съхранение на вода, зърно, петролни продукти, масла и горива, продукти от хранително-вкусовата промишленост, от химическата индустрия, съдове за технологична вода и резервоари за пречиствателни станции;
  • Монтаж, поддръжка и преустройство на газопроводи за ниско и високо налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газорегулаторни пунктове, горивни уредби на промишлени газови инсталации за природен газ, сградни газови инсталации;
  • Монтаж, поддръжка и преустройство на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях;
  • Монтаж, поддръжка и преустройство на съоръжения с повишена опасност като съдове работещи под налягане, парни и водогрейни котли;
  • Монтаж на електрофилтри;
  • Монтаж и ремонтни дейности на технологично оборудване за различни технологични инсталации и производствени цехове;
  • Монтаж на промишлени вентилационни системи и прилежащо оборудване;
  • Изграждане на електрически инсталации, осветителни инсталации електрически табла, заземителни и гръмоотводни системи в гражданското строителство и промишлеността;