Проучвания на качеството на енергията

Начало Дейности и услуги Проучвания на качеството на енергията

Проучвания на качеството на енергията

„Монтажи” ЕАД извършва изследвания, анализи и проектиране, свързани с качеството на електроенергията на електрически системи на сгради, предприятия и др.

Уредите, които съдържат електроника, са по-чувствителни към електромагнитните смущения, които се проявяват в електрическите системи, отколкото уредите и съоръженията, които не съдържат електроника (обикновени товари). Тези смущения могат да действат и да се проявяват по различни начини:

 • Спиране работата на съоръженията
 • Поява на грешки при прехвърляне на данни
 • Прекъсване на ел. захранване
 • Загуби на софтуер или на памет
 • Повреди на съоръженията

Много често е трудно да се определи дали повредата на уреди или софтуери е предизвикана от смущения в електрическата система, която ги захранва, защото често тези признаци са идентични с признаците, предизвикани от други причини. Ето защо е необходимо да се направят проучване и анализ на електрическата система, за да се определят причините. Изследването е най-важният инструмент при определянето източниците на смущения. Услугите, които предлагаме са следните:

 1. Техническо заснемане и диагностика на инсталирани системи;
 2. Регистрация на електрически параметри: напрежение, ток, честота, мощност, енергия, смущения и пулсации, хармоници, междинни хармоници и др;
 3. Регистрация на събития, като спадания и нараствания, преходни процеси, прекъсвания и резки промени в напрежението;
 4. Оценяване и определяне на изпълнението на нормативите;
 5. Решение на проблеми при чувствителни ел. натоварвания;
 6. Ревизия на защитни токове (прекъсвачи, автоматични предпазители);
 7. Откриване и отстраняване на проблеми в електрическата мрежа:
  • Хармоници;
  • Резонанс;
  • Ферорезонансни;
  • Загуба на капацитет или мощност на трансформатори, които захранват електронна и чувствителна техника;
  • Трептение на осветлението;
  • Токове през заземителни проводници;
  • Превключване на компютри;
  • Трептение на екрани на компютри;
  • Пренагряване на трансформатори, двигатели и предпазители;
  • Неподходящо окабеляване и оразмеряване на електрически мрежи, мрежи за пренос на данни и информационни мрежи;
  • Ненормална работа на автоматични предпазители;
  • Повреди на електронни и електрически съоръжения;
  • Електрически и електромагнитни смущения в електрически и електронни системи;
  • Пренагряване на нулев проводник;
  • Пренагряване на кабелни накрайници и др.

След приключването на техническото заснемане и регистрацията на ел. параметри, за постигането на най-ефективните, надеждни и икономични решения, използваме професионални софтуери за анализ, симулация и моделиране на анализираните електрически мрежи.