Избрани обекти

Начало Обекти Избрани обекти

Избрани обекти

1. „АЕЦ Козлодуй“:

В миналото, Монтажи ЕАД е участвало в подготовката на шахтите на реакторите. Изработването на главната канализационна тръба, хранилищата за радиоактивни отпадъци (22 резервоара), монтаж на реакторите, заваряване на главен циркулационен тръбопровод. В последните години сме извършвали изработка и монтаж на саваци, реконструкция на кабелоносещи системи в Машинна зала 2 и в зала 3 на цех БПС.

 

 

2. ПАВЕЦ Чаира:

Тук дружеството е изработило тръбопроводите с диаметър от 2400 до 4400 мм и дебелина от 20 до 40 мм. Монтажи ЕАД е поело и монтажа на тръбопроводите и машинния монтаж на съоръженията.

 

 

3. ТЕЦ „Марица Изток“ 1, 2 и 3:

Монтажи ЕАД е изработило и монтирало котлите на трите централи. Също така монтажа на голяма част от машинното оборудване, топлопроводите и паропроводите.

Изграждане на системи за складиране и подаване на въглища и варовик в ТЕЦ “Марица Изток 1”. В обхвата на монтажните работи влиза изграждането на два насипвач-товарача с тегло 661 т. всеки, сграда за грубо трошене 684 т., сграда за фино трошене 198 т., станция за разтоварване на вагони 460 т., трансферни кули и лентови конвейри. Възложител: Сандвик България ЕООД .

 

4. Порт Бургас:

През 2005г. „Монтажи“ ЕАД приключи успешно монтажните работи на обекта “Пристанище Бургас – разширение на Терминал 2А, пакет 2″. Това е най-големия терминал за обработка на насипни товари на Балканския полуостров, а според характера на строително-монтажните работи – монтаж на 5 600 тона конструкции, някои от които на височина 62 метра, спада до категорията „Големи Проекти“. Уникалното пристанищно оборудване и съоръженията за обработка на товари бяха изпълнени с пълно удовлетворяване на Инвеститорите и Главния Изпълнител на този крупен международен обект. Ние изпълнихме монтажните работи на:

1. Два разтоварача на кораби.
2. Транспортни ленти, състоящи се от 14 лентови конвейра и 7 кули за пренасочване на товари.
3. Два насипвача с контратежести.
4. Един насипвач/товарач и един товарач с контратежести.
5. Станция за товарене на вагони.
6.Командна зала за обработка на товари с контролна стая и трансферни платформи.
7. Две подстанции, захранване и контролен кабелаж до всички машини и до контролната станция.

 

5. Софийско метро:

През 2012г. „Монтажи” ЕАД успешно изпълни договора си с „Метрополитен” ЕАД в изграждането на II метродиаметър, участък „МС Обеля (км 0+048) – бул. Ломско шосе – Пътен възел Надежда (км 4+139)” с 4 бр. метростанции. В процеса на СМР бяха изпълнени следните електромеханични работи: Електрозахранване, Вътрешни електроинсталации и осветление, Доставки и монтажни работи по ТПС и ПС, Ел. автоматика, Оборудване изводни килии CpH, ОВ инсталации и климатизация, В и К инсталации и тунелен  водопровод.

През 2014г. беше извършена изработка, доставка и монтаж на метална конструкция за МС 22 на обект „Проект за разширение на метрото в София: II етап – I диаметър; участък: бул. „Цариградско шосе“ (МС 19) – ж.к. Дружба – летище София (МС 23). Също така изработихме, доставихме и монтирахме метална конструкция за Метроестакада 2 от км 5+558.82 до км 6+108.06.

 

6. Металургичен комбинат „Кремиковци“

Монтажи ЕАД е извършило строително-монтажни дейности по изграждане на основните предприятия на комбината като доменна пещ, ТЕЦ Кремиковци, цех за разделяне на въздуха, завод за стоманобетонни конструкции и др.

 

 

 

7. Стомана Индъстри:

През 2008 г. „Монтажи“ ЕАД завърши успешно изграждането на нов валцов стан и пещ в „Стомана Индъстри“ –  Перник с общо тегло на оборудването 5900 т. Работата включваше: машинен монтаж, монтаж на тръбопроводи, електромонтажни работи, КИП и А, техническа помощ при пуск. Възложител: Униплан Монтаж, Австрия.

 

 

 

8. Топлофикация Перник

Съгласно сключен договор с „Топлофикация Перник“ АД, през 2014 г. беше извършен  основен ремонт и реконструкция на електрофилтри №3 и №4 в ТЕЦ „Република“ – град Перник.

Същността на работата се състоеше в следното:

  • Демонтаж на отпаднало оборудване и системи утаителни и корониращи електроди;
  • Ремонт на входовете на ЕФ, на системи стръскване на утаителни и корониращите електроди, на пепело-смивната инсталация, на газо-разпределителни решетки, на вентилационни отвори на опорно-носещите изолатори, на конфузорите;
  • Монтаж на покрив над дифузори и конфузори, на вертикален газоотражател, на газоотсекател в бункери, на системи утаителни и корониращи електроди.

  

9. Национален дворец на културата:

Участвали сме в строителството и монтажа на НДК в частта изработка и монтаж на голяма част от металната конструкция на сградата.

 

 

 

 

10. Нефтохим Бургас:

Монтажи ЕАД има съществен принос в изграждането на нефтохимическия комбинат в гр.Бургас. производствените звена, в които сме участвали са – съоръжения за преработка на нефт, производство на бензол, производство на пропилен, производство на етилен, резервоари за амоняк, производство на парафин, производство на дивинил, производство на акрилнитрил и съоръжение за стиропор.

 

 

11. Арена Армеец

През 2010г. извършихме монтаж на част от покривната метална конструкция на спортна зала „Арена Армеец“, находяща се в гр.София.

        

 

 

 

12. Луфтханза Техник София:

През 2017г., Монтажи ЕАД успешно реализира проект за монтаж на три докови системи за ремонт на самолети за нуждите на новооткрития ремонтен хангар в гр.София. Всяка една от системите се състоеше от отделни конструкции за обслужване съответно на опашната, крилната и носова част на самолета, както и карго и пакс стълби.