Контрол

Начало Дейности и услуги Контрол

Контрол

Монтажи ЕАД разполага със собствена Централна контролна лаборатория, притежаваща Валиден  сертификат № 76 ОКС на Орган за контрол от вида „С” от ИА Българска служба за акредитация със следния обхват:

  • неразрушаващ контрол /NDT/ – ултразвуков /UТ/, радиографичен/RT/, магнитно-прахов/MT/, капилярен/PT/, визуален/VT/, контрол на плътност – на метални изделия, конструкции и заварени съединения, листова, тръбна, профилна и метална продукция, отливки, изковки;
  • контрол на непрекъснатост на изолации и покрития – защита от корозия, подземни метални съоръжения;
  • контрол на електрохимична защита от корозия на подземни метални съоръжения/ЕХЗ/;
  • контрол на електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V;
  • контрол на кабелни електропроводни линии и шинни системи до 20 kV;
  • контрол на трансформатори до и над 1000 V;
  • разрушаващ контрол на стомани, чугуни, всички видове метални заварени съединения и материали от тях;
  • изпитване на механични, химични и електро характеристики на изделия/продукти или части от тях, свързани с поднадзорни съоръжения