Енергиен мениджмънт

Начало Дейности и услуги Енергиен мениджмънт

Енергиен мениджмънт

„Монтажи” ЕАД извършва изследвания, анализи и проектиране, свързани с енергиен мениджмънт на електрически системи на предприятия и др. Извършваме енергиен одит на големи и малки предприятия с цел да намалим електрическите загуби и енергийни разходи (спестяване на електроенергия). Това спомага до голяма степен и за опазването на околната среда.

Пълно изследване за спестяване на енергия, за определяне на реалната ел. консумация, както и за откриване и оценка на възможностите за спестяване на енергия.

Тези анализи са насочени към съоръжения, използвани в електрическата система в тези предприятия като:

  1. Осветление
  2. Двигатели
  3. Трансформатори
  4. Разпределителни линии и др.

След изследванията на всяко предприятие се вземат следните мерки:

  • Въвеждане на технически мерки за намаляване на загубите;
  • Осъвременяване, рехабилитация и поддръжка на снабдяващите електрически системи, трансформатори и двигатели;
  • Проектни решения, поддръжка и подобрение на инсталираните системи, както и удостоверяване на качеството им;
  • Коригиране фактора на мощността (cosφ), динамична компенсация, компенсация на ел. мрежи с хармоници, доставка и монтаж на ККУ.