Химическа и нефтопреработваща промишленост

Начало Обекти Други по-големи обекти Химическа и нефтопреработваща промишленост

Химическа и нефтопреработваща промишленост

Обект
1 Завод за производство на амоняк, амониева селитра и др. химически продукти - Стара Загора
2 Завод за производство на калцирана сода - Девня
3 Завод за производство на амоняк, амониева селитра формалин и др. химически продукти - Димитровград
4 Химическо завод - Димитровград
5 Завод за полиестерни влакна - Ямбол
6 Завод за производство на амоняк и карбамид - Враца
7 Химически завод - Братислава
8 Завод за автомобилни гуми - Видин
9 Завод за химически торове - Девня
10 Химически завод - Шумен
11 Химически завод - Русе
12 Завод за PVC продукти - Габрово
13 Завод за перилни препарати - София
14 Завод за хлор и PVC - Девня
15 Химически комбинат "Свилоза" - Свищов
16 Завод за полиамидни влакна - Видин
17 Нефтохим - Бургас
18 Нефтохимически комбинат - Плевен
19 Завод за винилхлорид и поливинилхлорид - Девня
20 Завод за дихлоретан - Девня
21 Нефтени Резервоар - Мегара, Коринт /Гърция/
22 Нефтени Резервоар - Меохамедия /Мароко/
23 НГКМ "Тимофеевско" - Гадяч /Украйна/
24 ПХГ "Глебовско" - Крим /Украйна/
25 ПХГ "Северо-Ставрополско" /Русия/
26 Нефтопровод Мусада-Русафа /Ирак/