клон Карнобат, база гр.Плевен

Начало Клонове и Бази клон Карнобат, база гр.Плевен

клон Карнобат, база гр.Плевен

Базата е разположена в Западната индустриална зона на гр.Плевен на площ от 5 200 м2.

Възможностите й обхващат производство на широка гама тръбопроводи, фасонни части, резервоари с различна вместимост, налягане и температура на работната среда.

Широка гама от метални конструкции за нуждите на строителната, хранително-вкусовата, химическата, циментовата, енергийната и др. промишлености.