клон Перник

Начало Клонове и Бази клон Перник

клон Перник

В база Перник се изпълнява изграждане и монтаж на всички видове промишлени предприятия по нови проекти, както и ремонти, разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи заводи и предприятия. Тук има гъвкава производствена структура и добре екипирани звена. Прилагането на съвременни технологии при строителството и монтажа, гарантират висококачествена работа в съответствие с международните стандарти за качество